Kettle

Model: CTK-A463

Overview

คุณสมบัติพิเศษ
– ความจุ 1.7 ลิตร
– กำลังไฟ 1800W
– วัสดุสแตนแลสสตีลพร้อมฝาสีฟ้า
– ไฟแสดงสถานะ
– มาตรวัดอุณหภูมิน้ำ
– ฐานหมุน 360 องศา
– ที่เก็บสายไฟ