CTK-A463

คุณสมบัติพิเศษ – ความจุ 1.7 ลิตร – กำลังไฟ 1800W – วัสดุสแตนแลสสตีลพร้อมฝาสีฟ้า – ไฟแสดงสถานะ – มาตรวัดอุณหภูมิน้ำ – ฐานหมุน 360 องศา – ที่เก็บสายไฟ

CTK-A463

MAIN KEY SELLING POINT

คุณสมบัติพิเศษ – ความจุ 1.7 ลิตร – กำลังไฟ 1800W – วัสดุสแตนแลสสตีลพร้อมฝาสีฟ้า – ไฟแสดงสถานะ – มาตรวัดอุณหภูมิน้ำ – ฐานหมุน 360 องศา – ที่เก็บสายไฟ

CTK-A463

CTK-A463

คุณสมบัติพิเศษ – ความจุ 1.7 ลิตร – กำลังไฟ 1800W – วัสดุสแตนแลสสตีลพร้อมฝาสีฟ้า – ไฟแสดงสถานะ – มาตรวัดอุณหภูมิน้ำ – ฐานหมุน 360 องศา – ที่เก็บสายไฟ

CTK-A463

MAIN KEY SELLING POINT

คุณสมบัติพิเศษ – ความจุ 1.7 ลิตร – กำลังไฟ 1800W – วัสดุสแตนแลสสตีลพร้อมฝาสีฟ้า – ไฟแสดงสถานะ – มาตรวัดอุณหภูมิน้ำ – ฐานหมุน 360 องศา – ที่เก็บสายไฟ