CWVN18RA03T

Self-Cleaning 99.9% Sterilization : ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที

Anti -Corrosion : ป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนของส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วยการเคลือบผิววัสดุ ตัวเครื่องจึงทนต่อทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

Hyper PCB : ควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้าและความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ ให้สามารถทำความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่แม้ในสภาพแวดล้อมและอากาศที่เลวร้าย

R32 Refrigerant : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยน้ำยา R32

ช่องทางจัดจำหน่าย (Offline) : Global House ทุกสาขา


CWVN18RA03T

MAIN KEY SELLING POINT

Self-Cleaning 99.9% Sterilization : ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที

Anti -Corrosion : ป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนของส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วยการเคลือบผิววัสดุ ตัวเครื่องจึงทนต่อทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

Hyper PCB : ควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้าและความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ ให้สามารถทำความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่แม้ในสภาพแวดล้อมและอากาศที่เลวร้าย

R32 Refrigerant : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยน้ำยา R32

ช่องทางจัดจำหน่าย (Offline) : Global House ทุกสาขา


CWVN18RA03T

CWVN18RA03T

Self-Cleaning 99.9% Sterilization : ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที

Anti -Corrosion : ป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนของส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วยการเคลือบผิววัสดุ ตัวเครื่องจึงทนต่อทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

Hyper PCB : ควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้าและความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ ให้สามารถทำความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่แม้ในสภาพแวดล้อมและอากาศที่เลวร้าย

R32 Refrigerant : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยน้ำยา R32

ช่องทางจัดจำหน่าย (Offline) : Global House ทุกสาขา


CWVN18RA03T

MAIN KEY SELLING POINT

Self-Cleaning 99.9% Sterilization : ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที

Anti -Corrosion : ป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนของส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วยการเคลือบผิววัสดุ ตัวเครื่องจึงทนต่อทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

Hyper PCB : ควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้าและความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ ให้สามารถทำความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่แม้ในสภาพแวดล้อมและอากาศที่เลวร้าย

R32 Refrigerant : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยน้ำยา R32

ช่องทางจัดจำหน่าย (Offline) : Global House ทุกสาขา