HW90-BP10HBI

ECO BLDC Inverter Motor : มอเตอร์สายพานแบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ ที่ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น

Hygienic : ซักน้ำร้อนอุณหภูมิสูดสุด 90ºC

Anti-Bacterial Treatment : ผลิตจากวัสดุที่มีสารป้องกันแบคทีเรีย 99.99% รับรองโดยสมาคม VDE

Delay End :สามารถกำหนดเวลาเสร็จการทำงานของเครื่องให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้

Quick Wash : โปรแกรมซักด่วน

Laser Welding : ตัวถังภายในเชื่อมด้วยเลเซอร์ ช่วยลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าและยืดอายุการใช้งานตัวถังซัก


ซักเร็วทันใจ ดีไซน์ทันสมัย ทำงานอย่างชาญฉลาด ทนทาน และไว้ใจได้
มาพร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพเยี่ยม มอบการซักที่ทรงพลังแต่อ่อนโยนต่อผ้า
ขจัดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดาย ช่วยถนอมผ้าให้ใช้งานได้ยาวนาน

HW90-BP10HBI

MAIN KEY SELLING POINT

ECO BLDC Inverter Motor : มอเตอร์สายพานแบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ ที่ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น

Hygienic : ซักน้ำร้อนอุณหภูมิสูดสุด 90ºC

Anti-Bacterial Treatment : ผลิตจากวัสดุที่มีสารป้องกันแบคทีเรีย 99.99% รับรองโดยสมาคม VDE

Delay End :สามารถกำหนดเวลาเสร็จการทำงานของเครื่องให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้

Quick Wash : โปรแกรมซักด่วน

Laser Welding : ตัวถังภายในเชื่อมด้วยเลเซอร์ ช่วยลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าและยืดอายุการใช้งานตัวถังซัก


ซักเร็วทันใจ ดีไซน์ทันสมัย ทำงานอย่างชาญฉลาด ทนทาน และไว้ใจได้
มาพร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพเยี่ยม มอบการซักที่ทรงพลังแต่อ่อนโยนต่อผ้า
ขจัดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดาย ช่วยถนอมผ้าให้ใช้งานได้ยาวนาน

HW90-BP10HBI

HW90-BP10HBI

ECO BLDC Inverter Motor : มอเตอร์สายพานแบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ ที่ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น

Hygienic : ซักน้ำร้อนอุณหภูมิสูดสุด 90ºC

Anti-Bacterial Treatment : ผลิตจากวัสดุที่มีสารป้องกันแบคทีเรีย 99.99% รับรองโดยสมาคม VDE

Delay End :สามารถกำหนดเวลาเสร็จการทำงานของเครื่องให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้

Quick Wash : โปรแกรมซักด่วน

Laser Welding : ตัวถังภายในเชื่อมด้วยเลเซอร์ ช่วยลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าและยืดอายุการใช้งานตัวถังซัก


ซักเร็วทันใจ ดีไซน์ทันสมัย ทำงานอย่างชาญฉลาด ทนทาน และไว้ใจได้
มาพร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพเยี่ยม มอบการซักที่ทรงพลังแต่อ่อนโยนต่อผ้า
ขจัดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดาย ช่วยถนอมผ้าให้ใช้งานได้ยาวนาน

HW90-BP10HBI

MAIN KEY SELLING POINT

ECO BLDC Inverter Motor : มอเตอร์สายพานแบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ ที่ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น

Hygienic : ซักน้ำร้อนอุณหภูมิสูดสุด 90ºC

Anti-Bacterial Treatment : ผลิตจากวัสดุที่มีสารป้องกันแบคทีเรีย 99.99% รับรองโดยสมาคม VDE

Delay End :สามารถกำหนดเวลาเสร็จการทำงานของเครื่องให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้

Quick Wash : โปรแกรมซักด่วน

Laser Welding : ตัวถังภายในเชื่อมด้วยเลเซอร์ ช่วยลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าและยืดอายุการใช้งานตัวถังซัก


ซักเร็วทันใจ ดีไซน์ทันสมัย ทำงานอย่างชาญฉลาด ทนทาน และไว้ใจได้
มาพร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพเยี่ยม มอบการซักที่ทรงพลังแต่อ่อนโยนต่อผ้า
ขจัดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดาย ช่วยถนอมผ้าให้ใช้งานได้ยาวนาน