CUF-168

ตู้แช่แข็งแนวตั้ง ระบบแช่แข็งเหมาะสำหรับใช้แช่แข็งอาหาร หรือเก็บน้ำนมแม่ เพื่อรักษาคุณภาพ และความสดได้ยาวนาน

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -14°c ถึง -24°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Defrost

ผนังภายในวัสดุ HIPS ทนทาน เก็บความเย็นได้ดี ทำความสะอาดง่าย

ช่องแช่ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนแยก 4 ลิ้นชัก ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ

ดีไซน์สวยในทรงแนวตั้ง ใช้พื้นที่จัดวางน้อย สะดวกต่อผู้ใช้งานที่มีพื้นที่ห้องจำกัด


CUF-168

MAIN KEY SELLING POINT

ตู้แช่แข็งแนวตั้ง ระบบแช่แข็งเหมาะสำหรับใช้แช่แข็งอาหาร หรือเก็บน้ำนมแม่ เพื่อรักษาคุณภาพ และความสดได้ยาวนาน

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -14°c ถึง -24°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Defrost

ผนังภายในวัสดุ HIPS ทนทาน เก็บความเย็นได้ดี ทำความสะอาดง่าย

ช่องแช่ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนแยก 4 ลิ้นชัก ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ

ดีไซน์สวยในทรงแนวตั้ง ใช้พื้นที่จัดวางน้อย สะดวกต่อผู้ใช้งานที่มีพื้นที่ห้องจำกัด


CUF-168

CUF-168

ตู้แช่แข็งแนวตั้ง ระบบแช่แข็งเหมาะสำหรับใช้แช่แข็งอาหาร หรือเก็บน้ำนมแม่ เพื่อรักษาคุณภาพ และความสดได้ยาวนาน

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -14°c ถึง -24°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Defrost

ผนังภายในวัสดุ HIPS ทนทาน เก็บความเย็นได้ดี ทำความสะอาดง่าย

ช่องแช่ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนแยก 4 ลิ้นชัก ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ

ดีไซน์สวยในทรงแนวตั้ง ใช้พื้นที่จัดวางน้อย สะดวกต่อผู้ใช้งานที่มีพื้นที่ห้องจำกัด


CUF-168

MAIN KEY SELLING POINT

ตู้แช่แข็งแนวตั้ง ระบบแช่แข็งเหมาะสำหรับใช้แช่แข็งอาหาร หรือเก็บน้ำนมแม่ เพื่อรักษาคุณภาพ และความสดได้ยาวนาน

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -14°c ถึง -24°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Defrost

ผนังภายในวัสดุ HIPS ทนทาน เก็บความเย็นได้ดี ทำความสะอาดง่าย

ช่องแช่ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนแยก 4 ลิ้นชัก ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ

ดีไซน์สวยในทรงแนวตั้ง ใช้พื้นที่จัดวางน้อย สะดวกต่อผู้ใช้งานที่มีพื้นที่ห้องจำกัด