CCF-205

ตู้แช่แข็งฝาทึบ ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Manual

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -10°c ถึง -25°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ผนังภายในวัสดุ Aluminum เก็บความเย็นได้เร็วและยาวนาน

ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน ความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพลังงาน

ขอบตู้ไร้รอยต่อ ป้องกันความเย็นไม่ให้รั่วไหล ช่วยเก็บความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ไฟ LED ส่องสว่างทั่วภายในตู้

กุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัย พร้อมล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่


CCF-205

MAIN KEY SELLING POINT

ตู้แช่แข็งฝาทึบ ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Manual

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -10°c ถึง -25°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ผนังภายในวัสดุ Aluminum เก็บความเย็นได้เร็วและยาวนาน

ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน ความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพลังงาน

ขอบตู้ไร้รอยต่อ ป้องกันความเย็นไม่ให้รั่วไหล ช่วยเก็บความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ไฟ LED ส่องสว่างทั่วภายในตู้

กุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัย พร้อมล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่


CCF-205

CCF-205

ตู้แช่แข็งฝาทึบ ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Manual

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -10°c ถึง -25°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ผนังภายในวัสดุ Aluminum เก็บความเย็นได้เร็วและยาวนาน

ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน ความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพลังงาน

ขอบตู้ไร้รอยต่อ ป้องกันความเย็นไม่ให้รั่วไหล ช่วยเก็บความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ไฟ LED ส่องสว่างทั่วภายในตู้

กุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัย พร้อมล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่


CCF-205

MAIN KEY SELLING POINT

ตู้แช่แข็งฝาทึบ ระบบละลายน้ำแข็งแบบ Manual

สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ -10°c ถึง -25°c

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Mechanical Control

ผนังภายในวัสดุ Aluminum เก็บความเย็นได้เร็วและยาวนาน

ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน ความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพลังงาน

ขอบตู้ไร้รอยต่อ ป้องกันความเย็นไม่ให้รั่วไหล ช่วยเก็บความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ไฟ LED ส่องสว่างทั่วภายในตู้

กุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัย พร้อมล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่