RT42CRFD1OL

คุณสมบัติพิเศษ
 • New Design: สี Silver พร้อมตัดขอบด้วยสี Rose ดีไซน์สวยงาม หรูหรา
 • Digital Control Panel: ระบบสัมผัสใช้งานง่ายผ่านหน้าตู้ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • Fixed Speed: ทำอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เย็นเร็ว เย็นฉ่ำ
 • Reversible Door Design: DIY สลับประตูซ้ายขวาง่ายตามความต้องการ
 • Low Noise: ทำงานเงียบด้วยที่ซับเสียงการทำงานที่ ท่อทองแดง
 • Deo Fresh: ระบบ Deodorizer กำจัดกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรีย
 • วัสดุเกรด Premium สวยงาม แข็งแรง
 • ชั้นวางกระจก แข็งแรง รับน้ำหนักถึง 120KG

RT42CRFD1OL

MAIN KEY SELLING POINT

คุณสมบัติพิเศษ
 • New Design: สี Silver พร้อมตัดขอบด้วยสี Rose ดีไซน์สวยงาม หรูหรา
 • Digital Control Panel: ระบบสัมผัสใช้งานง่ายผ่านหน้าตู้ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • Fixed Speed: ทำอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เย็นเร็ว เย็นฉ่ำ
 • Reversible Door Design: DIY สลับประตูซ้ายขวาง่ายตามความต้องการ
 • Low Noise: ทำงานเงียบด้วยที่ซับเสียงการทำงานที่ ท่อทองแดง
 • Deo Fresh: ระบบ Deodorizer กำจัดกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรีย
 • วัสดุเกรด Premium สวยงาม แข็งแรง
 • ชั้นวางกระจก แข็งแรง รับน้ำหนักถึง 120KG

RT42CRFD1OL

RT42CRFD1OL

คุณสมบัติพิเศษ
 • New Design: สี Silver พร้อมตัดขอบด้วยสี Rose ดีไซน์สวยงาม หรูหรา
 • Digital Control Panel: ระบบสัมผัสใช้งานง่ายผ่านหน้าตู้ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • Fixed Speed: ทำอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เย็นเร็ว เย็นฉ่ำ
 • Reversible Door Design: DIY สลับประตูซ้ายขวาง่ายตามความต้องการ
 • Low Noise: ทำงานเงียบด้วยที่ซับเสียงการทำงานที่ ท่อทองแดง
 • Deo Fresh: ระบบ Deodorizer กำจัดกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรีย
 • วัสดุเกรด Premium สวยงาม แข็งแรง
 • ชั้นวางกระจก แข็งแรง รับน้ำหนักถึง 120KG

RT42CRFD1OL

MAIN KEY SELLING POINT

คุณสมบัติพิเศษ
 • New Design: สี Silver พร้อมตัดขอบด้วยสี Rose ดีไซน์สวยงาม หรูหรา
 • Digital Control Panel: ระบบสัมผัสใช้งานง่ายผ่านหน้าตู้ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • Fixed Speed: ทำอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เย็นเร็ว เย็นฉ่ำ
 • Reversible Door Design: DIY สลับประตูซ้ายขวาง่ายตามความต้องการ
 • Low Noise: ทำงานเงียบด้วยที่ซับเสียงการทำงานที่ ท่อทองแดง
 • Deo Fresh: ระบบ Deodorizer กำจัดกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรีย
 • วัสดุเกรด Premium สวยงาม แข็งแรง
 • ชั้นวางกระจก แข็งแรง รับน้ำหนักถึง 120KG