Freezer

ตู้แช่ Candy ภายในกว้าง มีพื้นที่บรรจุอาหารเยอะ กักเก็บความเย็นได้ดี ช่วยรักษา สี กลิ่น รสชาติ และคุณค่าทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Freezer

Model :COFF-102G
Model :COFF-72G
Model :COFF-53G