ภาคเหนือ

บริษัท ชุมอิเล็คทริค จำกัดเมือง055-716123
055-716886
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนชัยไฮเท็คคลองขลุง055-863123
NP อิเล็คทรอนิคส์เมือง055-712125
สมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์ (เชียงราย)เมือง053-600602
บริษัท สยามนาโน อีเลคทริค เซ็นเตอร์ จำกัดเมือง053-774774
บริษัท พ.พานิชอีเลคทริค สแควร์ จำกัดเมือง053-755155
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัดเมือง053-153311ต่อ110
ชุมพลอีเล็กโทรนิคส์ สาขาเชียงรายเมือง053-740019
บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเชียงแสน053-700353
053-700353ต่อ112
บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่เมือง053-240117-8