ภาคอีสาน

ธันเดอร์ เซฮร์วิสเมือง081-6619067
ธนายงศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่เมือง044-811555
ธานินทร์อีเล็คทริคเซลส์แอนด์เซอร์วิสเมือง044-821333
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญไทยมอเตอร์เมือง044-811220
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิธานินทร์การไฟฟ้าเมือง044-812933
วิทยาเซอร์วิสเซ็นเตอร์เมือง042-513044
ไฮแม็กซ์อีเล็คโทรนิคส์เมือง044-289189
ไชยอิเล็กทรอนิกส์ (ปากช่อง)ปากช่อง044-311464
044-315655
ไชยอิเล็กทรอนิกส์เมือง044-257276
บริษัท จิตรอดิศร จำกัดเมือง044-077090