Candy Member

สมัครเป็น Candy Member เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายตลอดทั้งปี
ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด หรือมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมสุด Exclusive

How To

How To

 1. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า Candy ที่ต้องการได้ที่ Lazada หรือ Shopee จากนั้นแคปเจอร์หน้าจอคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานภาพแคปเจอร์หน้าจอการซื้อสินค้า
 3. หลังจากลงทะเบียนสมัครสมาชิก และส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว รอระบบอนุมัติประมาณ 7 วันทำการ เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็น Candy Member ได้แล้ว
 1. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า Candy ที่ต้องการได้ที่ Lazada หรือ Shopee จากนั้นแคปเจอร์หน้าจอคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานภาพแคปเจอร์หน้าจอการซื้อสินค้า
 3. หลังจากลงทะเบียนสมัครสมาชิก และส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว รอระบบอนุมัติประมาณ 7 วันทำการ เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็น Candy Member ได้แล้ว

สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)*
นามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)*
วัน/เดือน/ปี เกิด*
ที่อยู่ในการจัดส่ง
memberstatuscandy

STATUS

*เงื่อนไขสำหรับสมาชิก Candy Thailand

 1. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทสมาชิก และต่อ 1 เลขสมาชิกเท่านั้น
  และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ ผู้ที่มีชื่อบนบัตร มีสิทธิ์ใช้บัตรเพียงผู้เดียวเท่านั้น
 2. สมาชิก Candy Lover จะมีสมาชิกภาพ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์
 3. สมาชิก Candy Buddy จะมีสมาชิกภาพแบบตลอดชีพ
 4. สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 5. ชื่อที่ใช้ในการซื้อสินค้า และสะสมยอดซื้อ ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้สมัครเป็นสมาชิกกับทาง Candy
 6. หากบัตรสมาชิก สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะต้องแจ้งให้ Candy ทราบ โดยแจ้งได้ทางเว็บไซต์ Candy หรือทางอีเมล ในกรณีที่ Candy ไม่ได้รับแจ้งบัตรหาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าว Candy จะไม่รับผิดชอบในการสะสมยอดหรือแลกรับของรางวัล
 7. หากข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นข้อมูลเท็จ ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอนการอนุมัติการเป็นสมาชิกในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้
 1. ยอดสะสมในการซื้อสินค้า สำหรับสมาชิก Candy Buddy ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็น Candy Lover ต้องสะสมยอด ให้ถึง 15,000 บาทภายใน 1 ปี นับจากวันส่งยอดครั้งแรก หากเกินระยะเวลา 1 ปี ยอดสะสมจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
 2. สมาชิกระดับ Candy Lover ที่ต้องการรักษาสถานภาพสมาชิกต้องมียอดซื้อสะสม 15,000 บาทขึ้นไปในปีที่เป็นสมาชิกโดยระบบจะตัดยอดออก 15,000 บาท ในทุกๆ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสถานภาพสมาชิก ถ้าหากยอดซื้อสะสมไม่ถึงตามที่กำหนด จะมีการปรับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Candy Buddy ในปีถัดไปโดยอัตโนมัติ
 3. ส่วนลดเดือนเกิดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ในเดือนเกิดเท่านั้น โดยการซื้อสินค้าผ่าน Shopee และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นใช้ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกในกรณีอันสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางตรงและทางอ้อม
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Candy หมายถึงการยินยอมให้ Candy ติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และอีเมล ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้ทุกเมื่อ Candy อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่ผู้ให้บริการทางการตลาดของเรา